Dayton vs GVSU on 3/24/2023

7:00PM EDT @ Grand Valley State