Utah State vs BYU on 3/17/2023

7:00PM EDT @ BYU West Stadium Field