Texas vs Texas State on 3/24/2007

3:00PM CST @ Texas State University