Tampa vs Miami (FL) on 2/2/2024

7:00PM EDT @ University of Miami