North Dakota vs Carleton on 4/15/2007

7:00AM CDT @ Northfield, MN