Dayton vs GVSU on 4/20/2024

3:30PM CDT @ Mercyhealth Sportscore