Eastern Michigan vs Dayton on 2/17/2007

9:00AM EDT @ Dayton