Purdue vs Dayton on 3/31/2007

10:00AM EDT @ Dayton