Illinois vs BYU on 3/16/2007

3:00PM MDT @ Brigham Young University