Utah vs BYU on 4/19/2007

3:00PM MDT @ Brigham Young University