UC Santa Cruz vs Stanford on 1/26/2008

8:00AM PDT @ Stanford University