San Jose State vs Santa Clara on 3/15/2008

10:00AM PST @ Santa Clara University