Stephen F. Austin vs Oklahoma on 3/29/2008

9:00AM CDT @ University of Oklahoma