Florida vs Miami (FL) on 2/1/2008

3:00PM EDT @ University of Miami