Ball State vs Dayton on 2/9/2008

9:00AM EDT @ Dayton