Emory vs Dayton on 4/27/2008

10:00AM EDT @ Dayton