Stephen F. Austin vs Oklahoma on 2/1/2009

8:00AM CDT @ University of Oklahoma