Loyola Marymount vs Stanford on 3/10/2009

11:00AM PDT @ Stanford University