Sonoma State vs Nevada on 3/29/2009

10:00AM PDT @ University of Nevada - Reno