Sonoma State vs Nevada on 3/29/2009

10:00AM EDT @ University of Nevada - Reno