San Diego vs Santa Clara on 2/22/2009

8:00AM PDT @ Santa Clara University