Illinois State vs Iowa on 3/6/2009

2:00PM CST @ University of Iowa - Iowa Bubble