Kansas vs Iowa on 3/7/2009

2:00PM CST @ University of Iowa - Iowa Bubble