Taylor vs Miami (Ohio) on 3/20/2010

3:00PM EDT @ Miami Turf