BYU vs UC Santa Barbara on 2/15/2010

8:00AM PDT @ UC Santa Barbara