Utah State vs BYU on 4/2/2010

3:00PM MDT @ Brigham Young University