Sonoma State vs BYU on 4/9/2010

3:00PM MDT @ Brigham Young University