Boston College vs Georgia on 2/21/2010

7:00AM EDT @ Florida State University