Texas vs Texas State on 4/1/2010

3:00PM CST @ Texas State University