St. Mary's vs UC Santa Cruz on 5/2/2010

7:30AM PDT @ Novato High School