South Florida vs Miami (FL) on 3/12/2011

8:00AM EDT @ University of Miami