Dayton vs St. Thomas on 2/25/2011

2:30PM EDT @ Elon Fields