Dayton vs GVSU on 4/16/2011

11:00AM EDT @ Grand Valley State