Simon Fraser vs Arizona on 4/17/2011

9:00AM MDT @ University of Arizona