Cal Poly vs Santa Clara on 3/6/2011

6:00AM PDT @ Santa Clara University