Simon Fraser vs Idaho on 4/13/2013

11:00AM PDT @ Idaho