Texas Christian vs Florida State on 2/29/2020

3:00PM EDT @ Pensacola Catholic HS