Georgia vs Florida on 2/23/2024

7:00PM EDT @ University of Florida