Georgia vs Florida on 4/13/2024

7:00PM EDT @ University of Florida